Pettson & Findus, teatermusik

Gjorde en kort liten melodi som en slags temamelodi till en mindre skolföreställning med två teaterelever.