Kvarnspelet 2010

Jag filmade under sommaren Kvarnspelet på Nordanå – som, för de som inte känner till det, är en teaterföreställning på dialekt, mer specifikt bondska. Efter inspelningen genomförde jag också klippning, ljudbearbetning, färgkorrigering och dvd-produktion. När allt var klart skickades det till ett tryckeri i södra Sverige och sen kunde Kvarnspelet nå ut till alla!