Gökboet. video- och dvd-produktion

Såsom föregående år fick jag i uppdrag även detta år att dokumentera Anderstorpsskolans teaterelevers slutproduktion. I år var det “Gökboet” som spelades med en helt kvinnlig ensemble, och jag stod för inspelning, post-produktion och dvd-produktion. När allt var klart skickades det med expresspaket ner till södra Sverige för att tryckas under några få dagar och sedan skickas upp igen för att levereras till eleverna.